Ritbroekstraat

U bevindt zich hier:  >>> Straten Q- R  >>> Ritbroekstraat 

1912: waarschijnlijk vernoemd naar een boerderij 'Ritbroek', deze is onder andere eigendom geweest van de reeds eerder genoemde adellijke familie van Apeldoorn uit Voorst.

 

Ritbroekstraat

Foto: DdG 

 

Foto: www.coda.nl Wijkontmoetingscentrum de Brinkhorst Als je vanaf de Asselsestraat de Ritbroekstraat in gaat staan er sinds enige tijd aan de rechterzijde van de straat vier prachtige woningen. Voorheen was er op die locatie enorme activiteit waar te nemen. Na de zomer van 2008 sloot het Wijkontmoetingscentrum de Brinkhorst de deuren. Daarvoor was Drukkerij-Stempelfabriek Scheulderman op dat adres gevestigd. Gaan wij nog verder terug in de geschiedenis dan vinden wij op het adres Ritbroekstraat 2 de Timmerfabriek van Naber.

 

De Brinkhorst
Na een gesprek met de beheerders van destijds Wim de Weerd en Jan Velthoen werd ons al snel duidelijk dat er een enorme variëteit aan activiteiten plaats vond in de Brinkhorst. Een greep daaruit: Bridgeclub BISS, Schaakstad Apeldoorn, Biljartclub, Bingoavonden, Kookcursus (Moerman dieet) en kapsalon voor ouderen. Ook de Basis Gemeente hield er de vieringen, een inburgeringscursus genaamd “van kruudmoes tot couscous” en de jaarvergaderingen van de wijkraad Brink en Orden onder leiding van voorzitter Lode Meijer.
Buurtverenigingen Centrum West en Ons Genoegen, hadden geen goede verhouding met elkaar, (moesten eigenlijk bij elkaar uit de buurt blijven) maakten ook gebruik van de Brinkhorst accommodatie. De meeste activiteiten, onder verantwoordelijkheid van Wisselwerk (nu Stimenz genoemd) zijn naar het Duivensportcentrum aan de Prinses Beatrixlaan gegaan.
De Brinkhorst stond bekend als een wijkontmoetingscentrum voor ouderen. Het was een komen en gaan voor een kopje koffie of thee, krantje lezen of even bijpraten met buurtgenoten. Eén van meest markante vaste bezoekers was oud-loodgieter Willem van Werven. Hij kreeg het zelfs voor elkaar dat een vrijwilligster met hem mee ging naar het centrum om broodnodige nieuwe kleren te kopen.
Het wijkcentrum was destijds op een zeer krappe kavel gebouwd. Parkeerruimte voor auto’s en stalling voor fietsen was ver te zoeken. Naaste bewoners klaagden steen en been over geluidsoverlast en waren blij met de toezegging van wethouder Wegman, in september 2008, dat het gebouw spoedig gesloopt zou worden. Echter in januari 2009 kregen zij een brief in de bus met de mededeling dat het gebouw tijdelijk onderdak zou geven aan o.a. de stichting Vluchtelingenwerk. Het bleek niet alleen om dagactiviteiten te gaan dus van blijheid was bij de Ritbroekstraat bewoners geen sprake meer. Eind september 2009 maakte de gemeente bekend dat de Brinkhorst begin 2010 gesloopt zou worden. Na het afbreken van het pand heeft het nog vele jaren geduurd voordat met de bouw van de eerste woningen begonnen werd.

 

Ritbroekstraat 2 . Drukkerij-Stempelfabriek Scheulderman later de Timmerfabriek van Naber.

 

Drukkerij en Stempelmakerij Scheulderman
Stempelfabriek Scheulderman was een gerenommeerd bedrijf in Apeldoorn en maakt nu deel uit van Miller Graphics Holland BV aan de Watermanstraat op het industrieterrein Apeldoorn Noord. In advertenties van de Nieuwe Apeldoornsche Courant begin jaren ’40 zien wij dat Stempelfabriek-Drukkerij Scheulderman gevestigd was op het adres Nieuwstraat 41, hoek Asselsestraat, telefoonnummer 2594. Begin jaren vijftig heeft het bedrijf zich gevestigd op het adres Ritbroekstraat 2.
In het CODA museum onder nummer V05059 ligt een fraai werkstuk van deze firma. Onder de collectie Kunstnijverheid en Gebruiksvoorwerpen vind je daar een vorm waarin rubber stempels gegoten werden. Het is een zware koperen plaat met dier- en plantfiguren erin gegraveerd.

Timmerfabriek Naber
De uit Drenthe afkomstige Zwier Naber begon rond 1920 een Machinale Houtbewerkings Werkplaats op het perceel K 7938 aan de Ritbroekstraat 2 in Apeldoorn. Tijdens de oorlogsjaren ’40 – ’45 draaide de fabriek gewoon door hoewel niet op volle kracht. Wij hebben het volgende bericht gelezen in de NAC van vrijdag 2 maart 1945, dus zes weken weken voor de bevrijding van Apeldoorn. “Er bestaat thans weer in beperkte mate de mogelijkheid klompen te laten repareren bij de firma Naber, Ritbroekstraat 2, alhier”.
Na het overlijden van vader in 1951 hebben zijn zonen Piet en Jan de zaak overgenomen. Timmerfabriek Naber begon met de ontwikkeling van houtskeletbouw.
De groei van het bedrijf maakte een verhuizing noodzakelijk en betrok een fabriekspand aan de Vlijtseweg. Bouwfonds kocht in 1955 het bedrijf van de gebroeders Naber welke verder ging onder de naam Timmerfabriek Apeldoorn voornamelijk actief met houtskeletbouw toegepast in de woningbouw.

 

Mederwerkers Timmerfabriek Naber 

 

2018 

 

Ritbroekstraat

Foto: DdG 

 

Ritbroekstraat 46

uit de VVV gids van 1929. 

 

Standplaatsen van de bus. 

 

Ritbroekstraat. Foto Henk Veldhuis. 

 

Ritbroekstraat. 

 

Foto: Martin Borgonjen. Ritbroekstraat met op de voorgrond rechts de Ritbroekdwarsstraat.

 

Foto: Martin Borgonjen. 

Sinds bijna 50 jaar wonen mijn vrouw en ik met veel plezier aan de Ritbroekstraat. We hebben in die tijd veel zien veranderen en dat is in het verleden niet anders geweest. We wonen in een oud gedeelte van Apeldoorn en naarmate ik me er meer in ging verdiepen, kwam ik erachter dat het een historische plek is met een rijk verleden. Dit intrigeerde me dusdanig dat ik alles verzamelde, wat met deze voor ons "unieke plek" te maken heeft gehad. Het gaat om een gebied wat tegenwoordig "De Brinkhorst" wordt genoemd. Toen ik me afvroeg waar de naam " Ritbroek" vandaan kwam, belandde ik al snel in dit rijke verleden.

klik hier voor Het Rytbroeck door de eeuwen heen door Martin Borgonjen

 

Foto: Martin Borgonjen. 

 

Verder