van Toledoschool

U bevindt zich hier:  >>> Scholen 

School no 23 Blekersweg 1914. Foto Archief Peter Evers

 

School no.23 is in 1914 gebouwd in een omgeving waar een enkele boerderij stond. De Blekersweg was nog geen verharde weg.

 

 

 

Op school no.2 aan de Mariastraat ondervond men problemen met een groter wordende groep kinderen die achte bleven met de leerprestaties. Sommige kinderen konden na 2 keer zitten blijven nog niet meekomen. Pleunis Frans Albert van Toledo was de onderwijzr die deze kinderen les ging geven in zgn. bezinningsklassen. Jongens kregen houtbewerken en de meisjes handwerken en verstellen van oa kleding.
In 1921 werd deze klas uitgebreid tot een afzonderlijke school aan de Mariannelaan 19 (nu Canadalaan).

Van Toledo was inmiddels hoofd van de school die in 1938 verhuisde naar de Blekersweg. School no. 23 had een grondige verbouwig ondergaan en de naastgelegen ambtswoning was ingericht voor 2 groepen kinderen met een nog lager leerniveau.

In 1948 verliet dhr.van Toledo de school die een jaar later na zijn overlijden naar hem is vernoemd.
In 1963 en 1964 zijn er ook ingrijpende verbouwingen geweest waardoor de kinderen tijdelijk naar de Mariannelaan moesten.
In 1980 werd de school uitgebreid met een voortgezette afdeling voor kinderen vanaf 12 jaar. Deze startte in een aantal noodvoorzieningen op het terrein aan de Blekersweg en verhuisde 2 jaar later naar het gebouw van de voormalige R.K. Mariaschool aan de Fabianusstraat 2.

Bron: 75 jaar van Toledoschool 1921-1996

 

Van Toledoschool 75 jaar. Foto fam Smal. 

 

Terug Verder